Kuzma

Otroško - mladinski pevski zbor

Vabljeni ste veroučenci in pošolska mladina, ki imate posluh in veselje do petja.