Kuzma

MISEL DNEVA

"Kdor duhovnika kritizira, ga opravlja, tudi če je kriv, ne dela Bogu v čast, ne podpira svete Cerkve, temveč ravno narobe, razširja pohujšanje."B. sl. Danijel Halas

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

Kapela v Matjaševcih

Blagoslovitev kapele v Matjaševcih v župniji Kuzma

Pozdrav: Ignac Klement

Spoštovani g. monsinjor dr. Peter Štumpf.

Spoštovani dekani, domača dušna pastirja, rojaki duhovniki, duhovniki naše dekanije, duhovnica evangeličanske cerkve, člani župnijskega pastoralnega sveta, pevci in godba.

Spoštovani g. župan, direktor občinske uprave, prejšnji in sedanji svetniki, vsi mojstri in izvajalci del, botri zvona, sponzorji, donatorji, verniki drugih župnij in naši župljani.

Vsi, ki ste prišli od blizu in daleč k nam ob svečanem dogodku blagoslovitvi kapele v Matjaševcih.

Vsi skupaj in vsak posebej prisrčno pozdravljeni. Želim vam dobrodošlico ob današnjem dogodku.

Pozdrav škofu: Angela Klement

Vašega obiska, spoštovani g. škof, naš pastir, iskreno se radujemo in prisrčno Vas pozdravljamo. Vse, ki od blizu in od daleč ste prišli, veseli vas pozdravljamo. Danes je za nas prav poseben dan, ko veseli Bogu hvaležni sadove svojega dela in vere blagrujemo in blagoslavljamo. Na domačem hribčku sredi vasi, nam kapela stoji. Marija Pomočnica Kristjanov je njen patron, naj nas varuje in prosi za nas. Zvon z zvonika nam milo oznanjuje sleherni dan nas k molitvi prebuja.

Skrbno zgrajena kapela je delo vernih in prizadevnih ljudi. Sedaj, ko sadove svojega dela gledamo in občudujemo, se Bogu, Mariji iz srca zahvaljujemo.

Hvaležni za mnoge darove dobrih ljudi, Marijo za nje prosimo. Z Vami, g. škof, naš pastir in voditelj, ob blagoslovitvi božjega hrama se radujemo. Vaša molitev naj spremlja nas in družine naše. Dobri Bog naj izpolni želje in plemenite namene Vaše. Dobrodošli!

Pozdrav škofu: župnijski upravitelj Štefan Kuhar

Spoštovani g. škof!

Naša slovenska dežela je po hribih in dolinah ?posejana? s kapelami in tudi s cerkvami. Tudi na tem matjaševskem hribu, s katerega se lepo vidi v center župnije in občine, tj. v Kuzmo, je po želji domačinov ?zrasla? nova kapela. V primerjavi z drugimi kapelami je ta kapela zelo ?mlada?, saj je bil temeljni kamen zanjo blagoslovljen 10. maja 2009, stara je komaj dve leti in nekaj dni. Če jo pogledamo, je dovolj velika, da so lahko na njej in v njej izrazili svojo umetniško stvaritev različni ljudje.

Naj omenim samo nekatere: Osnutek kapele in izdelava ostalih detajlnih načrtov je delo domačina inženirja g. Petra Klementa iz podjetja PG Inženiring d.o.o. Kuzma.

Kip Marije Pomočnice je unikatno delo rezbarja g. Jožeta Potočnika iz Črne na Koroškem.

Akademski slikar naš rojak g. Štefan Hauko (Ljubljana, Slovenska cesta 15) je v reliefu na pročelju kapele in v okenskih vitražih izrazil svojo umetniško dušo. Zelo se je potrudil mizarski mojster g. Marjan Gregorec iz Vučje Gomile z izdelavo oltarja in notranje opreme kapele.

Tudi drugi so vložili v to kapelo veliko dela, znanja, truda, požrtvovalnosti in ljubezni. Naj vse to ostane priča vernosti tako sedanjim in bodočim rodovom. Na vse opravljeno delo, naj po Vaših rokah, g. škof, pride božji blagoslov in naj ostane v srcih domačinov in slehernega izmed nas.

G. škof, bodite lepo pozdravljeni!

Podelitev slik

G. škof,

kar nekaj časa ste bili na Rakovniku v Ljubljani, kjer je svetišče Marije Pomočnice kristjanov. Tudi nam je ljubo tamkajšnje svetišče in radi romamo k njej.

Z vami se veselimo te kapele, ki je tudi posvečena Mariji, pomočnici kristjanov. Zato Vam v spomin izročamo sliko s ključem, da jo lahko po želji obiščete.

Gospod dekan Ivan Kranjec, naš prejšnji župnik.

Z vami skupaj smo začeli graditi to kapelo. Z nami ste zaorali prve brazde ledine. S hvaležnostjo vam izročamo sliko s ključem. Naj bo lep spomin na to kapelo in radi se pri njej ustavite.

Gospod sedanji župnik Štefan Kuhar.

V tem letu vašega delovanja v rojstni župniji smo dokončali gradnjo kapele. Veliko ste pomagali z Vašimi nasveti. Bog naj vam povrne Vaš trud. Izročamo Vam sliko s ključem, da jo boste lahko obiskali, kadar boste želeli.

G. župan,

s hvaležnostjo izročamo lokalni skupnosti, ki jo predstavljate vi, g. župan Jožef Škalič, tole sliko kapele.

Zahvala - Ignac Klement

Danes je zame in za vse, ki se veselimo te kapele, srečen dan.

Z božjo pomočjo ter z veliko dela in truda smo zgradili to Marijino svetišče.

Dovolite mi, da vam na kratko predstavim potek gradnje te kapele.

Zemljišče za kapelo je darovala družina Bunderla, Matjaševci 31.

Projekte je izdelal inženir Peter Klement, PG Inženiring.

Vsa gradbena dela smo opravili vaščani pod vodstvom zidarskega mojstra Slavko Hajdinjaka.

Pripravljalna in zemeljska dela smo začeli 20. septembra 2008.

Temeljni kamen je bil blagoslovljen 10. maja 2009. Blagoslovil ga je g. škof Marjan Turnšek.

Lansko leto 11. aprila je bil nameščen 150 kg zvon. Zvon z opremo je dar g. Jožeta Kularja, ostalih botrov in vaščanov. Blagoslovil ga je g. škof Peter Štumpf.

Dvig zvona in dobava gradbenega materiala je omogočila Goričanka Kalamar.

Vsa ostala dela pri kapeli so opravili:

- Zemeljska dela g. Bojan Hajdinjak in g. Karel Salaj

- Tesarsko krovska dela g. Dušan Grah

- Kleparska dela g. Ludvik Šinko

- Obokan strop v kapeli in obdelava zvonika z gips kartonskimi deli g. b

Franc Klement

- Montažo zvona je opravil g. Marjan Bovcon

- Pleskarska dela je opravil g. Samuel Kuzmič

- Električarska dela sta naredila g. Franc Kisilak in g. Štefan Rogan

- Končni sloj fasade je delo vernikov iz Trdkove

- Tlak v kapeli in v preddverju je delo kamnoseka g. Štefana Bunderla

- Vsa mizarska dela je naredil mizar g. Marjan Gregorec

- Tapetniška dela pri obdelavi klopi je delo g. Antona Zrima

- Izdelava mozaika na pročelju kapele in osnutek vitražnih oken akademski

slikar g. Štefan Hauko

- Izdelava vitražnih oken steklarstvo Rok Ekard

- in Kip Marije Pomočnice Kristjanov je delo rezbarja g. Jožeta Potočnika

Vsem mojstrom in izvajalcem del se zahvaljujem za dobro opravljeno delo.

Hvala vsem, ki ste svoj prispevek za kapelo darovali z delom, zahvalil bi se tudi darovalcem lesnega materiala.

Zahvaljujem se g. županu, direktorju občinske uprave in vsem svetnikom občine Kuzma.

Iskrena hvala vsem botrom, ostalim darovalcem in tudi posameznikom ob nabirkah pri sv. maši.

Hvala ženam, da so darovale za kip Marije Pomočnice kristjanov.

Zahvaljujem se svojcem umrlih, da so se odločili za darovanje namesto cvetja za kapelo.

Najlepša hvala vsem darovalcem vitražnih oken.

Med drugim so nas z denarnimi prispevki podpirali tudi naši rojaki iz tujine, hvala tudi njim. Naj omenim našo rojakinjo gospo Pavlo Pelcar iz Kanade, ki je s srcem in v mislih z nami. Žal ji trenutno zdravje ne dopušča, da bi bila z nami.

Za današnji dan se zahvaljujem g. škofu za blagoslovitev. Vsem duhovnikom za prisotnost in sodelovanje, zahvala pevcem cerkvenega zbora, kvartetu iz Martinja in godbi.

Ob zaključku slovesnosti se zahvaljujem vsem sponzorjem, gasilskemu društvu in vsem posameznikom, ki so s svojim prostovoljnim delom pripravili prireditveni prostor in omogočili pogostitev za današnjo slovesnost.